Bestuur Aquarius

Het bestuur van Helmondse Vereniging voor Onderwatersport bestaat uit 5 personen, met de onderstaande rollen

Voorzitter: Dirk van de Einden

Secretaris: Pascal Aalberts

Penningmeester: Martijn van Andel

Bestuursleden: Guido Drouen / Edwin van Gestel

De leden van het bestuur worden in de algemene ledenvergadering gekozen en benoemd.