Algemene ledenvergadering

Donderdag 1 februari 20:00-22:00 uur vindt de algemene ledenvergadering van Aquarius plaats.

Lokatie: vergaderzaal zwembad de Braak.

De agenda voor de ledenvergadering verschijnt in januari.

Voorlopige Agenda jaarvergadering

 1. Opening door de voorzitter
 2. Invullen van de presentielijst door de secretaris,
 3. Ingekomen stukken secretaris
 4. Accorderen notulen ledenvergadering 2023.
 5. Verslag door voorzitter
 6. Jaarverslag door de secretaris
 7. Info Commissies,

de informatie wordt vooraf gedeeld, in de vergadering kunt U er vragen over stellen

Het betreft de volgende commissies

 • Jaarverslag materiaal en vulcommissie
 • Jaarverslag trainings- en opleiding commissie
 • Jaarverslag activiteiten commissie
 • Uitleg en Status DNBO
 1. Financieel jaarverslag 2023 penningmeester afspraak was niet meer dan €1700 in te teren
 2. Verslag kascontrole commissie
 3. Vaststellen begroting 2024
 4. Vaststellen contributiebesluit 2025
 5. Benoeming stem commissie schriftelijk
 6. Verkiezing kascontrole commissie 2024

Chris D & Dirk vdE vormden in 2023 de kascontrolecommissie. Chris D is aftredend Gezocht nieuwe lid van de kascontrolecommissie. (1 avond per jaar)

14.Verkiezing bestuur

Peter vM en Edwin VG hebben aangeven te willen stoppen met hun huidige rol in het bestuur zij stellen verjonging van het bestuur voor

 • Martijn vA is in 2023 herkozen als bestuurslid.

Dus vacature voor 1-4 bestuursleden met voorkeur jongeren Het bestuur dient uit minimaal 3 leden te bestaan Potentiële kandidaten voor bovenstaande bestuursfuncties verzoeken wij, zo spoedig mogelijk zich schriftelijk bij bestuur melden.

15.Verkiezing schaduw bestuur

 • Chris D
 • Theo M en
 • Dirk vdE

16 Vertrouwenspersoon

 • Gabi L
 • Rob vZ

17. Rondvraag

18. Sluiting vergadering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *