Algemene ledenvergadering

Donderdag 1 februari 20:00-22:00 uur vindt de algemene ledenvergadering van Aquarius plaats. Lokatie: vergaderzaal zwembad de Braak. De agenda voor de ledenvergadering verschijnt in januari. Voorlopige Agenda jaarvergadering de informatie wordt vooraf gedeeld, in de vergadering kunt U er vragen over stellen Het betreft de volgende commissies Chris D & Dirk vdE vormden in 2023 […]

Vullen.

De verhuizing van de compressor heeft plaats gevonden, hij staat op zijn plaats en is in staat om flessen te vullen. Er moet echter nog wat gebeuren voordat de compressorruimte helemaal klaar is. Op dit moment staan alle zwembad spullen oook opgeslagen in de compressorruimte, gewoonweg omdat de opslag ruimte voor de verenigingen nog niet […]